Hoodia gordonii - přírodní prostředek na snižování váhy
BONUS: Hoodia gordonii - přírodní prostředek na snižování váhy

Na celém světě rychle narůstá počet obézních lidí, situace už bývá označována jako epidemie. Těžká obezita s sebou přináší řadu zdravotních rizik (cukrovka, vysoký krevní tlak, artróza, kardiovaskulární onemocnění), proto se k léčbě používají mimo jiné anorektika, tedy látky snižující chuť k jídlu. Ta však mají řadu nežádoucích účinků, proto je snaha vyvinout léčiva nová, bezpečnější. Jako perspektivní se jeví jihoafrická sukulentní rostlina Hoodia gordonii.

Hoodia gordonii je sukulentní trsovitě rostoucí rostlina z čeledi toješťovitých (Apocynaceae), podčeleď Asclepioideae (původně byla řazena do čeledi klejichovitých, Asclepiadaceae). Popsána byla již v roce 1797 Francisem Massonem jako Stapelia gordonii. Rostliny mají dužnaté válcovité odspodu odnožující lodyhy až 50 cm vysoké a 4-5 cm široké. Lodyhy jsou po hranách pokryty jemnými trny, čímž rostlina nabývá vzhledu kaktusu, za který bývá někdy nesprávně označována. Květy jsou velmi nápadné, s miskovitě prohnutou až 10 cm širokou korunou. Zbarvené jsou žlutě, růžově či purpurově červeně a zapáchají jako hnijící maso, čímž lákají mouchy, které je opylují. Areál rozšíření zahrnuje oblast jihozápadní Namibie a území jižně od řeky Orange v západním Kapsku. Rostlina je pro svůj atraktivní vzhled oblíbená mezi pěstiteli sukulentů. Všechny druhy rodu Hoodia jsou chráněny Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v příloze II (B). Sběr v přírodě je zakázán, obchodovat se mohou pouze rostliny a přípravky z nich pocházející z řízené sklizně a produkce kontrolované orgány CITES.

Anorektické účinky Hoodia gordonii objevili již před tisíci lety původní obyvatelé africké pouště Kalahari - Sanové neboli Křováci. Během dlouhých loveckých výprav žvýkali kousky lodyh k potlačení pocitu hladu a žízně. Rostlinu používali také k léčbě hemoroidů, tuberkulózy, vysokého krevního tlaku, zažívacích potíží, cukrovky a dalších onemocnění. Používání rostliny pro medicínské účely bylo zaznamenáno již na přelomu 19. a 20. století, nebylo však dále zkoumáno. V 60. letech 20. století objevila tajemství Křováků jihoafrická armáda a výzkum převzali vědci, kteří v experimentech na zvířatech potvrdili, že Hoodia gordonii opravdu napomáhá snížení váhy. Jako účinné látky byly identifikovány pregnanové steroidní glykosidy, zejména hoodigosidy, hoodistanolosidy a gordonosidy. Za hlavní látku, která zodpovídá za anorektický účinek, se považuje oxypregnanový glykosid P57. Mechanismus účinku dosud není zcela vysvětlen. Předpokládá se, že působením P57 dochází k ovlivnění metabolismu neuropeptidů v mozku. Neuropeptidy usnadňují přenos informací mezi mozkem a zbytkem těla a ovlivňují spánek, náladu, bdělost a také pocit hladu a žízně. Regulace pocitu hladu představuje složitý fyziologický proces, který udržuje rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. Tento proces probíhá v různých částech mozku, např. v hypotalamu, který dává signál k zahájení či ukončení příjmu potravy a pocit sytosti. Další výzkum a objasnění působení P57 v mozku mohou vést k vývoji nových léčiv s anorektickým účinkem. Přestože Hoodia gordonii se k léčbě obezity široce používá v mnoha zemích, klinických studií, které by anorektický účinek zjištěný v experimentech na zvířatech potvrdily i u lidí, je zatím minimum. Klinická studie na 49 pacientech s nadváhou, kterým byl podáván extrakt z Hoodia gordonii nebo placebo po dobu 15 dní, publikovaná v roce 2011, dokonce příznivý účinek u těchto pacientů nezjistila. Naproti tomu další studie z roku 2015, trvající 40 dní, účinek na snižování váhy potvrdila. Proto je třeba provést další rozsáhlejší a dlouhodobější studie, které by účinnost a bezpečnost Hoodia gordonii při léčbě obezity důkladně prověřily. Výhodou je, že na rozdíl od konvenčních anorektik nebyly při jejím užívání zaznamenány žádné závažné nežádoucí účinky.

V České republice byl na trhu přípravek z Hoodia gordonii ve formě spreje, který se aplikoval sublingválně. Ten byl na Slovensku registrován jako zdravotnický prostředek a na základě toho byl distribuován i v ČR. Poté Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal stanovisko, že s ohledem na farmakologický účinek Hoodia gordonii by tento výrobek měl být registrován jako léčivo. Tuto registraci však přípravek nemá, proto v současné době v ČR není dostupný. Na trhu je pouze zeštíhlující sérum k zevnímu užití, které však nemá status léčivého přípravku a není tedy zaručena jeho účinnost.


O dalších léčivých rostlinách si přečtete v tištěné či e-verzi časopisu Nová Botanika 2018/1.Autorka:
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Botanica Nova, z. s., a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Objevujte zajímavosti rostlinné říše

s časopisem Nová Botanika

Předplatné

Jak objednat časopis


PŘEDPLATNÉ I JEDNOTLIVÁ ČÍSLA V TIŠTĚNÉ I ELEKTRONICKÉ VERZI MŮŽETE OBJEDNÁVAT:

• on-line na e-shopu MujSvetRostlin.eu
• e-mailem na adrese redakce
redakce@novabotanika.eu nebo predplatne@novabotanika.eu a objednavky@mujsvetrostlin.eu
• v síti vybraných distributorů

Roční předplatné


TIŠTĚNÁ VERZE
Cena ročního předplatného je 369,- Kč
BONUS PRO PŘEDPLATITELE
• elektronická verze ZDARMA (na CD spolu s posledním číslem ročníku)
JEDNOTLIVÁ ČÍSLA
Pokud si budete přát, můžeme vám zaslat vybraná čísla časopisu jednotlivě.
• jednotlivá čísla 135,- Kč (plus poštovné) 

Elektronická verze


ELEKTRONICKÁ VERZE
Cena ročního předplatného je 125,- Kč